Звіти

АВ Сервисопторг 2020.pdf

АВ Сервісопторг 2020


S0100113 Ф1. Баланс377165.pdf

Ф1. Баланс


S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)377166.pdf

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)


S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)377167.pdf

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)


S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал377168.pdf

Ф4. Звіт про власний капітал


S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності377169.pdf

Ф5. Примітки до річної звітності


S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами377170.pdf

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами